6 E-postmarknadsförings tips för att öka dina kampanjresultat

skrivet av Aleksandar Debeljak
linkedin icon  twitter icon

E-postmarknadsföring är ofta något som anses vara mindre effektivt att satsa på än exempelvis display-annonser och sökordsannonser. Faktum är att e-postmarknadsföring genererar större ROI än att annonsera via Facebook eller Twitter. För att du ska lyckas skapa framgångsrika e-postkampanjer som genererar fler kunder räcker det inte att bara göra ett e-postutskick till din mejllista. Tänk på att konkurrensen är hård och att dina leads och kunder förmodligen blir överrösta med e-posterbjudanden regelbundet. Därför gäller det att vara konkurrenskraftig och följa nuvarande bästa praxis för att lyckas nå ut till din målgrupp.

email marketing roi graph

I denna blogg får du tips på hur du på bästa sätt kan bli framgångsrik med hjälp av e-post content marketing-kampanjer.

Förbättra dina resultat från e-postmarknadsföring med dessa 6 tips

1. Marknadsför dig till rätt målgrupp

För att du ska lyckas bli framgångsrik med e-postmarknadsföring är det essentiellt att du vet vem din målgrupp är och deras intressen och utmaningar. Detta innebär också att det inte är effektivt att skicka ut samma e-postinnehåll till hela din mejllista eftersom olika prenumeranter har olika intressen. Se därför till att du har tillräckligt med information kring vem din målgrupp är och hur du på bästa sätt kan nå ut till dem. Målet med e-postmarknadsföring är att vårda och bygga relationer med din målgrupp baserat på den information de vill ha från ditt företag.

Väljer du att skicka ut mejl till slumpmässiga kontakter finns det risk att ditt varumärke påverkas negativt eftersom dina mejlutskick ses som spam istället för innehåll som de är intresserade av. Statistik visar att e-post som skickas ut till en relevant målgrupp har 18 gånger större ROI än om du väljer att skicka ut allmänna e-postmeddelanden.

2. Skapa personligt innehåll

Som ovan nämnt gäller det att lära känna sin målgrupp och veta vilka deras intressen och behov är. För att du ska lyckas omvandla leads till att bli kunder hos dig är det viktigt att e-postinnehållet är relevant för dem. Genom att segmentera din e-postlista kan du rikta in dig till mindre och mer inriktade målgrupper för att skapa mer personligt innehåll. E-postmarknadsföring är ett perfekt sätt att nå ut med unikt innehåll till dina leads och kunder. Få dem att känna sig speciella och exklusiva genom personalisering, det ökar dina chanser till att de ska välja att köpa från dig samt att de fortsätter vara lojala mot ditt varumärke.

3. Skriv en lockande ämnesrad

E-postmeddelanden som har en personlig ämnesrad har 26% större chans att öppnas av mottagaren. Se därför till att skapa rätt meddelande till rätt målgrupp för ökad chans till konvertering. Exempel på en ämnesrad som skulle kunna vara effektiv är att det är brådskande eller begränsat antal, detta kan få mottagaren att agera direkt när de fått ditt e-postmeddelande. Att erbjuda gratis demo-ex eller rådgivning är också uppskattat av de flesta då de inte riskerar något, förutsatt att de känner att de får ut ett värde av det. Det går även att använda sig av humor ifall det stämmer överens med ditt varumärke, se dock till att hålla det på en professionell nivå annars kan du uppfattas som oseriös.

Statistik visar också att det är bra att hålla ämnesraden kort, försök hålla den mellan 6-10 ord, eftersom 21% av mottagarna öppnade meddelanden som var inom denna gräns. E-post som hade en kortare respektive längre ämnesrad hade lägre öppningsfrekvens.

4. Undvik att spamma

Beroende på vem din målgrupp är gäller det att veta vart gränsen går för att du inte ska uppfattas som irriterande för dem. Ett smart sätt är att använda data och undersökningar för att bättre förstå var deras gräns går. Det är en balansgång som kräver att du vet när, hur ofta och vad som ska skickas till målgruppen för att hålla dem nöjda. Vissa föredrar veckovis medan andra endast vill få månadsvis e-post från dig, det är en process som tar tid att optimera men genom att kolla din e-post statistik kan du schemalägga hur ofta och när dina e-postmeddelanden skickas ut.

5. Håll dig kortfattad

Målet med e-postmarknadsföring är inte bara att få mottagaren att öppna ditt e-postmeddelande, det handlar också om hur de reagerar när de läst ditt meddelande. För att öka dina chanser att mottagaren väljer att agera gäller det att du håller dig kortfattad och tydlig. Om du har ett erbjudande som är intressant för dem kommer de att besöka din hemsida för att lära sig mer. Det är viktigt att du på ett kort och tydligt sätt kan förmedla ditt innehåll för att de enkelt ska kunna vidta åtgärder.

För att hålla dina meddelanden korta kan det vara smart att använda sig av en punktlista. Se även till att hålla dig till en tydlig CTA (call-to-action), att använda flera olika kan vara förvirrande. Se till att förmedla informationen på ett sätt som gör att de vill klicka sig vidare till din webbplats för att lära sig mer.

6. A/B testa dina e-postutskick

Att använda sig av ett A/B test är ett smart sätt att få fram information kring vad som fungerar bra och vad som kan göras bättre. Det hjälper dig att ta beslut som gör att du kan konvertera fler potentiella kunder. Du får en bättre förståelse för vad din målgrupp föredrar, alltifrån ämnesrad till klickfrekvensen blir tydliga och gör att du bättre förstår vad dina potentiella kunder är ute efter.

Du kan välja vilka element som du vill hålla koll på vid ett test men se dock till att fokusera på ett element per test, till exempel jämföra vilken ämnesrad som är mest effektiv. Denna information är essentiell för att du ska kunna nå ut med rätt budskap vid rätt tidpunkt.

Vill du ha mer användbara digitala marknadsföringstips?
Prenumerera för att få vårt e-nyhetsbrev med insiktsfulla artiklar som levereras till din inkorg varje månad.

PRENUMERERA

Slutsats

Att bli framgångsrik med e-postmarknadsföring är en process som tar tid men som är värd att lägga tid och fokus på. Det är inte bara ett bra sätt att kommunicera och hålla dina kunder uppdaterade men statistik visar på att e-postmarknadsföring genererar störst ROI för marknadsförare.

Är du ute efter att få fler leads och kunder kan e-postmarknadsföring hjälpa ert företag att växa. Kom ihåg att det är en process som tar tid och kräver att du håller koll på detaljer för att kunna göra förbättringar för att det i slutändan ska bli gynnsamt.

Om Aleksandar Debeljak

Aleksandar Debeljak är en Digital Marketing Specialist som hjälper kunder att anpassa marknadsföringskampanjer till sina affärsmål. Följ honom på Twitter @aleksdebeljak.