Varför en mastermind-grupp är en bra strategi för företag tillväxt

Att gå med i en mastermind-grupp är ett smart sätt att få tillgång till ett team av företagsrådgivare som stöder dig att lyckas som företag.

skrivet av Aleksandar Debeljak
facebook icon twitter icon linkedin icon

Gillar du att utvecklas som både person och företag, möta likasinnade företagare som kan ge dig bra råd och stöd, och bygga ett långsiktigt professionellt förhållande med? Om svaret är ja kan det vara smart att gå med i en mastermind-grupp som kan hjälpa dig att lyckas.

Vad är en mastermind-grupp?

En mastermind-grupp har i syfte att hjälpa medlemmarna i gruppen att nå framgång. Genom att delta i gruppen utmanar man varandra att sätta viktiga mål och sedan uppnå dem.

Konceptet bakom mastermind-grupper skapades av Napoleon Hill som i sin bok från 1930, ”Think and Grow Rich”, beskrev mastermind-grupp principen som:

”Koordinering av kunskap och ansträngning bestående av två eller fler personer, som arbetar mot ett bestämt syfte, i en anda av harmoni.”

Processen i hur man arbetar inom en mastermind-grupp är klar och tydlig. Först skapar man ett mål, sedan försöker man uppfylla målet. De andra medlemmarna hjälper dig med olika kreativa idéer så att du kan fatta kloka beslut. Medan du arbetar med dina mål återkommer du till mastermind-gruppen och berättar vad som gått bra och om eventuella problem har uppstått. Om man har ett problem är gruppens uppgift att tillsammans försöka lösa problemet genom brainstorming och kollektivt, kreativt tänkande.

För att en mastermind-grupp ska fungera effektivt och uppnå sina mål behövs engagemang, konfidentialitet och att kunna lyssna och även ge råd till andra kring deras utmaningar och funderingar. Det är viktigt att vara ärlig mot varandra och behandla alla med medkänsla och respekt.

Hur fungerar en mastermind-grupp?

Beroende på gruppen och behovet träffas medlemmarna ungefär 1-2 gånger i månaden. Det är viktigt att ha regelbundna möten och alltid börja i tid. Tänk på att alla medlemmarna ska få tid till att prata om sitt företag.

Tänk på hur mötena ska vara uppbyggda. Ska det finnas en agenda eller diskussion kring en specifik fråga? Beroende på mastermind-gruppen kan det skilja sig hur ett möte ser ut, vissa vill ha tydliga regler medan andra föredrar öppnare diskussioner. Det går också att kombinera dessa format men prova med din grupp för att se vad ni tycker fungerar bäst för er.

Eftersom det inte finns en ledare i gruppen kan det vara smart att ha en handledare som håller ordning på vem som ska prata och att alla håller tiden. Detta är upp till gruppen att bestämma om man behöver någon som exempelvis ser över dagens agenda eller vill skapa en tydligare struktur på mötena.

Se till att skriva anteckningar under mötet eller om ni deltar i ett Skype samtal att någon spelar in diskussionerna.

Fördelar med en mastermind-grupp

Det finns många fördelar med en mastermind-grupp, så som:

  1. Det hjälper dig att hitta nya perspektiv på hur du kan lösa problem. Det kan vara nyttigt att få höra andras tankesätt och synvinklar, personer som inte tillhör samma industri om hur du smartast kan lösa ett problem eller utmaning.
  2. Eftersom mastermind-gruppen har medlemmar som är experter inom olika branscher är det enkelt att få kunskap om ett specifikt område som du inte har kunskap om men skulle vilja få en bättre inblick i. Man lär av varandras olika expertområden.
  3. Det är viktigt att ha stöd från andra – i en mastermind-grupp fungerar medlemmarna som din styrelse. Om det skulle uppstå ett affärsproblem kan du vända dig till din grupp för hjälp och stöd.
  4. Det är ett bra sätt att hitta nya affärspartners som skapar tillväxt och ökade intäkter för ditt företag.
  5. Medlemmarna i gruppen har olika kompetenser och kontaktnätverk som har möjlighet att hjälpa ditt företag att nå framgång som annars inte skulle ske om du inte tillhörde en mastermind-grupp.
  6. Öka din förmåga att fatta beslut genom att du får värdefull input.
  7. Hjälper dig att hålla koll på och vara ansvarig för uppgiften som du behöver göra för att uppfylla dina mål, samt att du kan visa för de andra medlemmarna att du lyckats nå dina mål.

Vem borde delta i en mastermind-grupp?

Om du är en person som gillar att både ge och få feedback från andra är detta format passande för dig. Det ska vara en ömsesidig relation för att alla ska kunna få ut något från att vara med i en mastermind-grupp. Det är också viktigt att deltagarna har samma drivkraft och engagemang för att kunna uppnå framgång.

En annan viktig aspekt är att man har individer med olika kompetenser och åsikter för att kunna lösa utmaningar och problem ur olika perspektiv. Syftet med att delta i en mastermind-grupp är att få feedback och hitta lösningar på dina problem.

Vill du ha en större chans att nå dina mål eller till och med överträffa dem? Då är det smart att gå med i en mastermind-grupp.

Det är även viktigt att gruppmedlemmarna har liknande intressen, exempelvis kan mastermind-gruppen bestå av företag i handelsbranschen.

Slutsats

Att vara med i en mastermind-grupp är ett bra sätt att utvecklas både som person och företag. Att få stöd och råd från andra människor och vice versa kan bidra till att göra ditt företag mer produktivt. Det är också ett effektivt sätt att skapa nya kontakter och är en viktig plattform för att ta del av olika idéer och åsikter.

Jag anser att de flesta företag bör gå med eller skapa en mastermind-grupp där de kan träffa likasinnade entreprenörer. Se det som en resurs och verktyg i din framtida framgång och utveckling.

Funderar du på att gå med i en mastermind-grupp, tror du det kan hjälpa dig, och har du ytterligare tips att dela med dig av till andra företag?

Om Aleksandar Debeljak

Aleksandar Debeljak är en Digital Marketing Specialist som hjälper kunder att anpassa marknadsföringskampanjer till sina affärsmål. Följ honom på Twitter @aleksdebeljak.