Skapa en content marketing-byrå som ger positiva resultat

skrivet av Aleksandar Debeljak
facebook icon twitter icon linkedin icon

Att skapa en content marketing-byrå som levererar resultat kan vara en utmaning. Det gäller att visa för potentiella kunder varför dem ska välja just dig. För vissa företag är det en stor investering när det gäller att hitta en content marketing-byrå för att öka sin försäljning och varumärke.

Att skapa innehåll är en självklarhet för alla contentbyråer men det räcker inte bara att skriva om vad som helst, det måste finnas en tanke bakom innehållet som skapas. Tänk på att vara transparent mot dina kunder om du vill behålla dem genom att informera dem om att det kan ta tid att uppnå resultat.

Ha rätt egenskaper på plats

Börja med att skapa en blogg

När kunder behöver hjälp söker de oftast efter något som kan lösa deras problem och utmaningar. Därför är det viktigt att visa hur din content marketing-byrå kan addera värde till deras företag. Ett bra sätt att visa besökare hur ni kan hjälpa dem är genom att ha en aktiv blogg som tar upp ämnen som dina buyer personas är intresserade av. Det är viktigt att kontinuerligt uppdatera hemsidan med nytt innehåll varje månad. Om bloggsidan inte uppdaterats på flera månader ger det ett negativt intryck.

Att vara konsekvent och ha en tydlig innehållsstrategi är essentiellt för att lyckas

En ordentlig innehållsstrategi genererar nästan 8 gånger högre webbtrafik jämfört med företag som inte satsar på content marketing, därför är det viktigt att lyfta fram vilket värde kunden får från sin investering.

Tänk även på att kommunikationen med kunden är betydelsefull. Att vara organiserad och ha en tydlig struktur samt en gemensam vision med kunden är ett måste för att kunna skapa ett långsiktigt samarbete.

[click_to_tweet tweet=”Att vara konsekvent och ha en tydlig #innehållsstrategi är essentiellt för en #contentmarketing-byrå att lyckas. #contentmarketing” quote=”Att vara konsekvent och ha en tydlig innehållsstrategi är essentiellt för en content marketing-byrå att lyckas.”]

Ha ett strategiskt tankesätt

Det räcker inte bara att skapa intressanta bloggar eller videos, du behöver även en smart och data-driven strategi för att uppnå dina resultat. Det är betydelsefullt att förstå och kunna ställa de rätta frågorna angående kundens affärsmål. När det gäller att kunna leverera en vinnande strategi behövs det research, data, kreativitet, skicklighet och framsynthet.

För att kunna skapa en vinnande strategi rekommenderar vi därför att du tar fram en buyer persona som hjälper dig att förstå din målgrupp. Ju fler frågor, feedback och djupare du går in för att skapa en buyer persona, desto mer information kommer du att få om en potentiell kund vilket bidrar till att skapa trovärdighet.

Förbättra din tekniska kompetenser

Teknisk kompetens är en egenskap som är nödvändig inom dagens marknadsföring. I takt med att allt fler digitala verktyg skapas finns det flertalet lösningar för kunden. Därför är det viktigt att visa kunden hur exempelvis marketing automation kan underlätta deras arbetsuppgifter. Att välja en content marketing-byrå som är digitalt skicklig kan underlätta kundens arbete och även vara en konkurrensfördel inför framtiden.

Ha en vision och var detaljerad i det du skapar

Hur du väljer att visa upp ditt varumärke är upp till dig, men har dina kunder samma bild av ditt företag som du? De bästa marknadsföringsstrategierna står ut från mängden eftersom alla detaljer, både små och stora, passar in i företagets strategi. Detta ger ditt varumärke en unik personlighet som kan möta kundernas unika behov.

Visa att du är ett proffs

För att du ska kunna konvertera dina besökare till att bli kunder måste du visa dem att du är värd att satsas på. De flesta välrenommerade contentbyråer är duktiga på att visa hur de hjälper sina kunder och hur nöjda deras kunder är. För att visa att även ditt företag är proffs inom content marketing gäller det att uppfylla vissa krav, några av dessa är:

  • Ha ett stort urval av branschrelaterat innehåll som har ett unikt perspektiv.
  • Tillgängliggör olika slags innehåll, exempelvis e-böcker, webbinarier, whitepapers och annat pedagogiskt innehåll.
  • Var aktiv på dina sociala medier-sidor och grupper.
  • Delta aktivt i olika marknadsföringsevent.

Du behöver självklart inte uppfylla alla dessa krav för att lyckas men det ger en insyn i hur mycket erfarenhet din content marketing-byrå har. Dessvärre har erfarenhet ingen betydelse om kunden inte får den hjälp som de behöver. Därför är det viktigt att visa hur man hjälper företag att nå sina affärsmål genom att skapa en tydlig strategi och målsättning som kommer generera fler leads, ökad varumärkeskännedom, fler konverteringar och i sin tur ökad försäljning.

Slutsats

Att skapa en content marketing-byrå som ger resultat tar tid. Men med rätt innehållsstrategi och kloka investeringar kommer du att uppnå dina mål. Det kan låta så enkelt som att genom att enbart skapa innehåll så kommer du få kunder. Tyvärr är det inte så enkelt. Det behövs en tydlig strategi, målsättning och en gemensam vision inom företaget för att lyckas.

Ha alltid i åtanke vem det är du skapar ditt innehåll till, content marketing kampanjer som inte fokuserar på en buyer persona kommer av den orsaken att misslyckas eftersom de inte kan anpassa sitt innehåll till en specifik målgrupp. Tänk därför på att hela tiden skapa innehåll som är hjälpsamt och användbart för din kunds målgrupp.

Vilka ytterligare råd skulle du ge för att hjälpa en content marketing-byrå att växa och ge positiva resultat? Dela med dig i kommentarsfältet nedan.

Flera content marketing resurser:

Om Aleksandar Debeljak

Aleksandar Debeljak är en Digital Marketing Specialist som hjälper kunder att anpassa marknadsföringskampanjer till sina affärsmål. Följ honom på Twitter @aleksdebeljak.